subpage_content_top
timeline_bottom
curve_sub_top

1938

Februari

"...zorg dat je zo gauw mogelijk uit Wenen komt. Jeus is net weg, als Wenen afgesloten wordt. Ja, Adolf Hitler gaat iets beginnen"

Aangemoedigd door Hitlers demagogische radio-uitzendingen begonnen de Oostenrijkse nazi's hun land te terroriseren, een situatie verergerde sinds het aantreden van de democratisch gekozen Christen-democraat Engelbert Dolfuss in mei 1932. Als reactie op de opkomst van de Oostenrijkse nazi's voerde kanselier Engelbert Dollfuss een dictatoriaal regime. De moord op Dollfuss (25 juli 1934) en vele van zijn aanhangers door de nazi’s (welke intussen binnen leger, politie en administratie waren geïnfiltreerd) maakte het de Oostenrijkse nazi's mogelijk het land politiek en cultureel te domineren. De staatsgreep mislukte evenwel en Dollfuss werd opgevolgd door Kurt von Schuschnigg. Door de toenadering tussen Mussolini en Hitler verloor Oostenrijk in 1936 de Italiaanse steun. Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk boden geen oplossing. Onder Hitlers druk werd de Oostenrijkse nazi Arthur Seyss-Inquart als minister van Buitenlandse Zaken opgenomen in de regering. Na chantage door Hitler trad Schuschnigg op 11 maart 1938 af, waarna nazileider Seyss-Inquart op 12 maart 1938 tot kanselier van Oostenrijk benoemd werd. Zijn eerste daad was het op 12 maart versturen van een, tevoren opgesteld, telegram waarin hij Duitsland vroeg om het Duits leger te zenden "om vrede en veiligheid te brengen ... en om bloedvergieten te voorkomen". Er werd een volksstemming gehouden waarin de Oostenrijkers gevraagd werd of zij wilden terugkeren naar het Duitse Rijk. De uitslag was een duidelijk ja. Na de Tweede Wereldoorlog was (en is) de algemene mening dat de nazi's deze uitslag gemanipuleerd hadden. Op 13 maart 1938 proclameerde hij de Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland, waarna Oostenrijk werd uitgeroepen tot provincie van Duitsland. Seyss-Inquart werd de rijksstadhouder van Ostmark, de nieuwe naam van Oostenrijk. De Anschluss was daarmee compleet. Hiernaast een foto van Engelbert Dolfuss, daarnaast een foto van Jozef Rulof met zijn vrouw Anna tijdens een bezoek aan de familie van zijn vrouw in Wenen midden jaren dertig.

Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

April

"Jeus leert mij kennen, ik mag beginnen om mijn leven te beschrijven, mijn laatste op aarde. 'De Kringloop der Ziel'..."

Het boek 'De kringloop der Ziel' is gereed.

Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Juni

Boekbespreking 'De kringloop der Ziel'. ('Het Toekomstig Leven' van 1 juni 1938)

Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer
zerospacer