subpage_content_top
timeline_bottom
curve_sub_top

1946

April

"Jeus heeft het boek 'De Volkeren der Aarde door Gene Zijnde bezien' in handen."

"Zeg, Jeus, heb je de 'Volkeren der Aarde' wel goed verstopt?"

De uitgave van 'De Volkeren der Aarde' is gereed, het schrijven ervan was reeds ruim voor 1940 gereed.

Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Mei

Aankondiging lezing door oa Jozef Rulof in Den Haag. ('Haagsche Courant' van 14, 21 en 28 mei 1946)

Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Juni

"...wil dat hij naar Amerika gaat om zijn broeders te bezoeken. En ook daar zullen wij werken, fundamenten leggen, de 'Volkeren der Aarde' gaat met ons mee, wellicht doen Antoon en Hendrik iets..."

In juni verscheen in diverse kranten in New York een advertentie waarin een vertaler gevraagd werd. Het zou gaan om de vertaling van 'De Volkeren der Aarde' naar de Engelse taal.

zerospacer

Juli

"De 'Veendam' krijgt een ander kleurtje te beleven en de kapitein, die zelf schildert, kan alleen zeggen: prachtig en bedankt, Jozef..."

Hiernaast een kleine sfeerimpressie van het schilderij welke Jozef Rulof op een van de panelen van de 'Veendam' heeft gemaakt tijdens zijn reis naar de Verenigde Staten. Toen het schip gesloopt werd is het paneel uigezaagd en bewaard gebleven.

Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

In de garage van zijn broer Antoon (in White Plains, New York) schildert Jozef binnen een maand meer dan veertig schilderijen, hiernaast een van deze werken. Om bij te komen van de zware oorlogsjaren en het schrijven van de Kosmologie leeft Jozef dan vooral op fruit en 'Egg-shakes'.

Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Hendrik, Jozef en Antoon Rulof in New York.

Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

September

Het eerste deel van de triologie 'Jeus' door Leo Uittenbogaard is gereed. De delen twee en drie zouden nooit verschijnen.

Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Hiernaast de notariële akte voor de oprichting van de Stichting Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap "De Eeuw van Christus" op 12 september 1946 door Jozef Rulof.

Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Aankondiging lezing door Leo Uittenbogaard over Jozef Rulof in Rotterdam. ('Rotterdamsch Nieuwsblad' van 21 september 1946)

Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Aankondiging lezing door Jozef Rulof in Den Haag. ('Haagsche Courant' van 10 en 17 september 1946)

Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Oktober

Op 15 oktober verschijnt het eerste nummer van de 'Evolutie'. Het blad 'Evolutie' was een veertiendaags orgaan over de openbaringen aan Jozef Rulof. De hoofdredacteur was Leo Uittenbogaard.

Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Aankondiging lezing door oa Jozef Rulof in Den Haag. ('Nieuwe Courant' van 1, 8, 12, 15, 23 en 26 oktober 1946)

Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Aankondiging lezing door Jozef Rulof in Den Haag. ('Haagsche Courant' van 8, 11, 15 en 22 oktober 1946)

Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

November

"Wij brengen hem thans tot Jeus en nu mag Theo van zijn leven vertellen. 'Door de Grebbelinie naar het Eeuwig Leven'..."

De uitgave van 'Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven' is gereed. Een hele prestatie aangezien papier zo vlak na de oorlog niet voorhanden was.

Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Aankondiging lezing door Jozef Rulof in Amsterdam. ('Het Parool' van 04, 11, 21 en 27 november 1946)

Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Aankondiging lezing door oa Jozef Rulof in Den Haag. ('Nieuwe Courant' van 5, 9, 12, 19 en 23 november 1946)

Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Aankondiging lezing door Leo Uittenbogaard over Jozef Rulof in Rotterdam. ('Rotterdamsch Nieuwsblad' van 2 november 1946)

Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Aankondiging lezing door Jozef Rulof in Den Haag. ('Haagsche Courant' van 5, 12 en 19 november 1946)

Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

December

"...zoals hij er een voor het Zweedse volk heeft mogen schilderen, toen voor het wittebroodje en als dank voor die hulp van dat volk na de oorlog... ook dat was liefde en hangt nu in het parlement van Zweden."

Zweeds wittebrood is de benaming van het brood, dat aan de mensen in West-Nederland werd gegeven gedurende de hongerwinter rond februari 1945. Het brood was in Nederland gebakken van meel dat aangevoerd werd (eind januari 1945) door schepen van het Zweedse Rode Kruis. Van het aangevoerde meel werd in Nederlandse bakkerijen het echte “Zweedsch wittebrood” gebakken. Het vervoer van dit brood (onder supervisie van het Rode Kruis) werd bemoeilijkt door tekort aan transportcapaciteit, waardoor het voor de stedelijke bevolking nog een maand duurde voordat zij dit brood in handen kreeg. Voor de bevolking in de hongerende gebieden was het Zweeds wittebrood en een pakje margarine een onvergetelijke ervaring: na jarenlang de surrogaatmiddelen en het van aardappelmeel gemaakte Regeringsbrood te hebben gegeten, proefde men nu na 5 jaar van terreur, bezetting en uithongering, echt brood waarvan men de smaak en de geur totaal vergeten was.

Naar aanleiding van het in ontvangst nemen van het schilderij van Jozef Rolof volgde een schrijven van de 'Sveriges Riksdag': De Zweedse Rijksdag, die het mooie geschenk mocht ontvangen, dat Nederlandse mannen en vrouwen het Zweedsche volk door u zonden, moge hiermede uitdrukking geven aan zijn grootte dankbaarheid daarvoor. Het doek heeft een plaats gekregen in het Rijksdaggebouw en zal een symbool zijn van de vriendschap tusschen onze beide volken.

Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Aankondiging lezing door oa Jozef Rulof in Den Haag. ('Nieuwe Courant' van 3, 7, 10, 17 en 21 december 1946)

Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Aankondiging lezing door Leo Uittenbogaard over Jozef Rulof in Rotterdam. ('Rotterdamsch Nieuwsblad' van 14 december 1946)

Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer

Aankondiging lezing door Jozef Rulof in Den Haag. ('Haagsche Courant' van 3, 10 en 17 december 1946)

Jozef Rulof|Jeus.Info Jozef Rulof|Jeus.Info
Jozef Rulof|Jeus.Info
zerospacer
zerospacer