subpage_content_top
timeline_bottom
curve_sub_top

Nieuws

Donatie van jeus.info aan Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Het bestuur van de Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus is heel blij dat deze website jeus.info op 3 november 2011 aan de stichting is gedoneerd. Hierdoor kan de stichting garant staan dat de zeer waardevolle inhoud van deze website voor het nageslacht behouden blijft, onafhankelijk van de tijdelijkheid van een privaat initiatief. De opzet van jeus.info past volledig in het streven en de taak van de stichting om het historisch tijdskader te documenteren waarbinnen de boeken van Jozef Rulof op de wereld zijn gekomen, zodat diverse tijdsgerelateerde elementen uit deze boeken in de juiste historische context begrepen kunnen worden.

Het bestuur wenst hierbij haar oprechte dank te betuigen aan allen die de website jeus.info hebben bedacht, vorm gegeven, van waardevolle inhoud hebben voorzien en tot de historische rijkdom hebben uitgebouwd die ze bij haar overdracht aan de stichting bereikt heeft. Wij hopen dat deze site een leiddraad en stimulans mag worden voor meerdere lezers om aan deze historische vastlegging en situering verder te werken, zodat de inhoud verruimt en verdiept, en naast de biografie 'Jeus van Moeder Crisje' ook de andere boeken van de Meesters gaat omvatten. Aangezien de stichting zich tot taak stelt om dit proces te continueren en coördineren, nodigen wij belangstellenden uit om hiervoor met het bestuur contact op te nemen.

tempel

Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus” beheert het volledige werk van Jozef Rulof. Ze werd daartoe opgericht door Jozef Rulof in 1946. De stichting heeft onder meer het auteursrecht op de boeken van Jozef Rulof. Als stichting staat zij garant voor de oorspronkelijke tekst van de boeken. Meer informatie kunt u vinden op haar website.

zerospacer
zerospacer